Loading...

DETAYLI BİLGİ
Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği

Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği

Ülkemizde son yıllarda Geleneksel Tıp Uygulamalar başlığı altında incelenmekte olan tedavi metodları hakkında, bilimsel araştırmaları desteklemek, yapılan uygulamaları kayıt altına alarak bir veri tabanı oluşturabilmek ve bu yolla bu tedavi ve tedavi  destekmetodlarının  tekrar edilebilirliği, uygulanabilirliği, olası yan etkileri, diğer yöntemlerle etkileşimleri gibi konularda bilgi birikimi oluşturmak üzerine çalışmalar yapmaktır.

Öncelikle ilgilendiğimiz bütünleyici yöntemler, dünyada da en çok kullanılan ve güven aralığı geniş olan Homeopati, Fitoterapi ve Orthomoleküler Tıp uygulamalarıdır. 

Schussler Mineralleri ve Bach Çiçekleri Terapisi Homeopati başlığı altında, Aromaterapi ise Fitoterapi başlığı altında yer almaktadır.  Bunun dışında girişimsel yöntemler ile ilgili olarak çalışmalarımız da devam etmektedir.

İnanıyoruz ki; bilimsel zemine oturmuş geleneksel uygulamalar hekimler, eczacılar, psikologlar, veterinerler, hemşireler, diyetisyenler gibi hem sağlık sisteminde çalışan kişilerin güvenlerini  ve uygulama heyecanlarını perçinleyecek, hem de hastalarımızın bu yöntemlere olan inancını arttıracaktır.

Bu  amaç doğrultusunda sağlık profesyonelleri için yurt içi ve yurt dışı katılımcılı eğitimler düzenlemek, tecrübe paylaşım toplantıları yapmak, beslenme okulu çalışmaları yapmak, dergi ve kitap gibi basılı yayınlar yapmak ve ilgi alanlarımız çerçevesinde gönüllü ve sosyal faaliyetler yapmak için bir aradayız. Birlikten kuvvet doğması ve bu kuvvetin bütünün iyiliğine yansıması dileklerimizle.