YÖNETİM KURULU

Onursal Başkan Fatma HENDEN
Başkan Tuba Çalık DURMAZ
Başkan Yardımcısı Sinem US
Genel Sekreter Ezgi KOÇAK
Sayman Mahi Gül KOÇ
Üye Şenay ŞENTÜRK
Üye Sebati Bilgiç