DERNEĞİMİZİN AMACI

Ülkemizde
son yıllarda Geleneksel Tıp Uygulamalar başlığı altında incelenmekte olan
tedavi metodları hakkında, bilimsel araştırmaları desteklemek, yapılan
uygulamaları kayıt altına alarak bir veri tabanı oluşturabilmek ve bu yolla bu
tedavi ve tedavi  destek
metodlarının  tekrar edilebilirliği,
uygulanabilirliği, olası yan etkileri, diğer yöntemlerle etkileşimleri gibi
konularda bilgi birikimi oluşturmak üzerine çalışmalar yapmaktır.

Öncelikle
ilgilendiğimiz bütünleyici yöntemler, dünyada da en çok kullanılan ve güven
aralığı geniş olan Homeopati, Fitoterapi ve Orthomoleküler Tıp uygulamalarıdır.
Schussler Mineralleri ve Bach Çiçekleri Terapisi Homeopati başlığı altında,
Aromaterapi ise Fitoterapi başlığı altında yer almaktadır.  Bunun dışında girişimsel yöntemler ile ilgili
olarak çalışmalarımız da devam etmektedir.

İnanıyoruz
ki; bilimsel zemine oturmuş geleneksel uygulamalar hekimler, eczacılar,
psikologlar, veterinerler, hemşireler, diyetisyenler gibi hem sağlık sisteminde
çalışan kişilerin güvenlerini  ve
uygulama heyecanlarını perçinleyecek, hem de hastalarımızın bu yöntemlere olan
inancını arttıracaktır.

Bu  amaç doğrultusunda sağlık profesyonelleri için yurt içi ve yurt dışı katılımcılı eğitimler düzenlemek, tecrübe paylaşım toplantıları yapmak, beslenme okulu çalışmaları yapmak, dergi ve kitap gibi basılı yayınlar yapmak ve ilgi alanlarımız çerçevesinde gönüllü ve sosyal faaliyetler yapmak için bir aradayız. Birlikten kuvvet doğması ve bu kuvvetin bütünün iyiliğine yansıması dileklerimizle.