BACH ÇİÇEKLERİ

Bach
çiçekleri, Doktor Edward Bach tarafından keşfedilen çiçek özleridir. Edward
Bach bir bakteriyolog, doktor ve patologdur. Bunun yanı sıra, doğal bir
iyileştirme yöntemi keşfetmek için duyduğu büyük arzu bilinmektedir. Bu amacın
ışığı altında, yaşamını, yaygın ruh hali hastalıklarına en uygun olan tedavi
yöntemini oluşturmak için her bir çiçeği incelediği araştırmalara adamıştır. Keşfettiği
38 remedi ruh ve duygu durumları üzerinde etkili tamamlanmış bir şifalandırma
sistemini temsil eder.

Dr.
Bach kişinin kendi özüyle uyumsuz olmasının, hastalığın kökenindeki neden
olduğunu buldu. Bu nedenle sistemin remedileri her zaman için kişinin doğal
karekterine, yapısına ve ruh haline  dayanılarak seçilir. Bu tedavi yöntemi her
yaştan birey tarafından kullanılabilir. Bu durum, hamile ya da emziren
kadınları, bebekleri ya da hasta insanları da kapsar. Bitki ve hayvanlarda da
kullanılmaktadır.           

Ülkemizde
resmi  Bach çiçekleri eğitimi Sağlık
Bakanlığı Homeopati Uygulama eğitimi içerisinde  yer almaktadır.

Bach
çiçekleri ürünleri Sağlık Bakanlığı Geleneksel Tıbbi Ürünler Başkanlığı altında
Homeoaptik Tıbbi ürün olarak ruhsatlandırılacaktır.

Derneğimizin Bach Çiçekleri
konusunda misyonu;

Ülkemizdeki  Bach Çiçekleri uygulamalarını takip etmek,

Etik olmayan
uygulamalar konusunda çalışmalar yaparak, Bach çiçekleri uygulamasının
ülkemizde doğru uygulanmasına destek vermek,

Eğitimler ve
seminerler düzenleyerek sağlık profesyonellerinin bilgilenmesini sağlamak,

Ulusal ve
uluslararası uygulamaları takip ederek üyelerimizi bilgilendirici bültenler
yayınlamak,

Üniversiteler ve
Araştırma merkezleri ile ortak projeler yaparak Bach Çiçeklerinin bilimsel
kanıtlarını bulmak ve tekrar edilebilir sonuçlar üzerinde çalışmak,

Ülkemizde
yetişen çiçeklerden Türkiye Çiçekleri serisini yapmak için projeler
yönetmektir.