AROMATERAPİ

Bütünleyici tedavilerin bir alt
dalı olan ve Fitoterapi altında incelenen Aromaterapi; uçucu yağlar ve diğer
aromatik bitki bileşiklerini kullanan bir dizi geleneksel ve tamamlayıcı yöntemleri
içermektedir.

Uçucu yağlar, canlıların sağlığını veya ruh halini iyileştirmek
amacıyla yaklaşık 6.000 yıldır kullanılmaktadır. Yazılı tıp
geleneğinde, Dioskorides, İbn-i Sina, Hipokrat’tan beri bitkilerde bulunan uçucu yağlar kullanılarak uygulanan
terapi yöntemlerini
görmekteyiz bu nedenle aromaterapiyi tıbbın ilk basamaklarından biri olarak değerlendirmek
doğru olacaktır.

Günümüzde; Ulusal Bütünsel Aromaterapi Derneği (NAHA) , aromaterapiyi
“terapötik uygulama veya aromatik maddelerin (esansiyel yağlar) bütünsel
iyileşme için tıbbi kullanımı” olarak tanımlamaktadır. Bitkilerde
aromatik yapılar; büyüme ve üreme için hormonlar, döllenmeyi sağlayacak böcekleri cezbeden bileşikler,
bakteriyel, virütik
ve mantarsı istilalardan korumak için
savunma mekanizması sağlayan bitki feromonları içeren bileşiklerdir. Uçucu yağlar, bitkilerde bulunan ve
kolayca gaz haline gelebilen bitkilerin yaşam özüdür Bu bileşikler İnsan ya da hayvan
diğer canlı bedenlerde mikromoleküler etki ettiğinden hiçbir engel tanımadan vücudun tüm dokularına hızla yayılarak
işlevini yerine getirir.

Uçucu yağlar bitkinin, yaprak, çiçek, kök, rizom gibi bütün bölümlerinden özel distilasyon yöntemleriyle elde edilebilir. 1997 yılında, Uluslararası Standartlar Örgütü
(ISO) esansiyel bir yağı “bitkisel hammaddeden, suyla veya buharla
damıtmak suretiyle ya da turunçgillerin epikarpından mekanik bir işlemle ya da
kuru damıtmayla elde edilen ürün” olarak tanımlamıştır.

Bu elde edilen ‘ürün’ ülkemizde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu tarafından izin verilerek piyasaya arz edilen ve Kozmetik Ürün
Statüsünde yer alan ürün gruplarıdır. Ancak üniversitelerde ve araştırma
merkezlerinde yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalarda bitkilerden izole
edilerek elde edilen maddelerin akut ve kronik bir çok hastalığın tedavisinde
hem tek başına hem de diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kullanıldığında
hayat kalitesini artırıcı ve tedaviye destek olduğu rapor edilmiştir. Aromaterapi  uygulamaları masaj, inhalasyon, kompress ve
aromatik banyo şeklinde olabilir.

Tedavi ettiği beyan
edilen ürünlerin Geleneksel Tıbbi Ürün ruhsatlı olması yani etkinliğinin
kanunda belirtilen süreler içerisinde dünyada ve ülkemizde kullanılmış olması
ya da insanlar üzerinde yapılmış klinik çalışmalar ile kanıtlanmış olması
gerekmektedir.

Aromaterapi
Hakkında Uyarılar

Kullanıcılar
“doğal” ürünlerin de kimyasal olduklarını ve yanlış şekilde
kullanılırsa tehlikeli olabileceğinin farkında olmalıdırlar. 

Uçucu yağlar kullanırken, Eczacı ve Hekim ya da aromaterapi
konusunda eğitim almış diğer sağlık personellerinin tavsiyelerine uymak
önemlidir.

Parkinson,
epilepsi, kanser, alerji ve astım hastaları ile hamile ve emziren kadınların
mutlaka hekim ve eczacı kontrolünde
kullanmalıdır.

Derneğimizin Aromaterapi
konusundaki misyonu;

Ülkemizdeki
aromaterapi uygulamalarını takip etmek,

Etik
olmayan uygulamalar konusunda çalışmalar yaparak, aromaterapinin ülkemizde
doğru uygulanmasına destek vermek,

Eğitimler
ve seminerler düzenleyerek sağlık profesyonellerinin bilgilenmesini sağlamak,

Ulusal
ve uluslararası uygulamaları takip ederek üyelerimizi bilgilendirici bültenler
yayınlamak,

Üniversiteler
ve Araştırma merkezleri ile ortak projeler yaparak aromaterapinin bilimsel kanıtlarını
bulmak ve tekrar edilebilir sonuçlar üzerinde çalışmaktır.